Home

Geluk voor ieder kind

Geluk voor ieder kind? Dit Leidse ondernemersnetwerk helpt ouders om dichter bij hun kind te zijn. Het Ronald McDonald Business Breakfast Leiden (RMBB) vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Helaas worden veel jonge kinderen tussen de 0 – 12 jaar ernstig ziek en moeten zij voor korte of langere tijd in het LUMC verblijven.

Op een hele praktische en ondernemende manier ondersteunen wij het Ronald McDonald Huis in Leiden. Door lid te worden help jij mee om hen een tijdelijk thuisomgeving en een rustmoment te bieden. Het RMBB is een actief zakelijk netwerk met een maatschappelijk doel. Wij doen dit door het financieel ondersteunen van het Ronald McDonald Huis. Als ondernemer kun jij hier een bijdrage aan leveren.

Nieuws

Hamburger & Eitje bacon bij McDonalds Rooseveltstraat
18 januari 2018

Lees verder

Komend ontbijt

15 maart 2018 08:00

DZB Leiden
Le Pooleweg 11, 2314 XT LEIDEN

‘Het beste uit jezelf’ op weg naar werk

Aanmelden

Ons motto

“Ondernemen is ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Laat je erbij betrekken!” 

Wat doen wij?

Iedere 3e donderdag van de maand organiseren de leden van 08.00 - 09.00 uur bij toerbeurt een ontbijt met elkaar steeds op een andere locatie in Leiden. 

Word lid