Waarom?

De meetings dienen het goede doel: Stichting Ronald McDonald Huis Leiden.

Deze stichting, die het gelijknamige huis exploiteert, zet zich in voor de opvang van ouders wiens kinderen langdurig in het ziekenhuis verblijven. Het batig saldo van de Stichting RM Business Breakfast Leiden komt ten goede aan het Ronald McDonald Huis Leiden. Met deze opbrengst worden jaarlijks enkele kamers in het Huis gesponsord.

Tijdens de ontbijtmeeting van de maand november wordt de jaarlijkse cheque uitgereikt aan de huismanager van het Ronald McDonald Huis Leiden. Traditiegetrouw vindt dit plaats ten kantore van de initiatiefnemer van het Ronald McDonald Business Breakfast: BDO Accountants en Belastingadviseurs te Leiden. Eind 2017 is een bedrag van € 15.250,42 geschonken.