Waarom?

Het Ronald McDonald Business Breakfast Leiden (No.1) is een ondernemersnetwerk van regionale bedrijven die vanuit de gedachte van MVO een plaatselijk goed doel willen ondersteunen en tevens hun zakelijk netwerk willen onderhouden.

De ontbijtbijeenkomsten dienen het goede doel: Stichting Ronald McDonald Huis Leiden.


Deze stichting, die het gelijknamige huis exploiteert, zet zich in voor de opvang van ouders wiens kinderen langdurig in het LUMC in Leiden verblijven.

Het batig saldo van de Stichting RM Business Breakfast Leiden komt ten goede aan het Ronald McDonald Huis Leiden. Met deze opbrengst worden jaarlijks enkele kamers in het Huis gesponsord.
Eind 2017 is het gelukt om het bedrag van € 15.250,42 te schenken.


Tijdens de ontbijtmeeting van de maand november wordt de jaarlijkse donatie, in de vorm van een cheque, uitgereikt aan de huismanager van het Ronald McDonald Huis Leiden.

Traditiegetrouw vindt dit plaats ten kantore van de initiatiefnemer van het Ronald McDonald Business Breakfast: BDO Accountants en Belastingadviseurs te Leiden.