Home

Geluk voor ieder kind

Geluk voor ieder kind? Dit Leidse ondernemersnetwerk helpt ouders om dichter bij hun kind te zijn. Het Ronald McDonald Business Breakfast Leiden (RMBB) vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Helaas worden veel jonge kinderen tussen de 0 – 12 jaar ernstig ziek en moeten zij voor korte of langere tijd in het LUMC verblijven.

Op een hele praktische en ondernemende manier ondersteunen wij het Ronald McDonald Huis in Leiden. Door lid te worden help jij mee om hen een tijdelijk thuisomgeving en een rustmoment te bieden. Het RMBB is een actief zakelijk netwerk met een maatschappelijk doel. Wij doen dit door het financieel ondersteunen van het Ronald McDonald Huis. Als ondernemer kun jij hier een bijdrage aan leveren.