Waarom?

Raakt dit beeld jou...?

 

De stichting Ronald McDonald Business Breakfast Leiden (Nr.1) is een ondernemersnetwerk van regionale bedrijven die, vanuit de gedachte van MVO, een plaatselijk goed doel willen ondersteunen en tevens hun zakelijk netwerk willen onderhouden.

De ontbijtbijeenkomsten dienen het goede doel: Stichting Ronald McDonald Huis Leiden.


Deze stichting, die het gelijknamige huis exploiteert, zet zich in voor de opvang van ouders wiens kinderen langdurig in het LUMC in Leiden verblijven.

Het batig saldo van de stichting Ronald McDonald Business Breakfast Leiden komt ten goede aan het Leidse Ronald McDonald Huis. Met deze opbrengst worden jaarlijks enkele kamers in het Ronald McDonald Huis gesponsord.
In het jaar 2022 is in de maand juli een donatie gedaan van € 20.500,- en we zijn daar met z'n allen reuze trots op. 
Eind 2020 is het gelukt om ondanks de coronacrisis het aanzienlijke bedrag van € 15.000,50 te doneren. De voorgaande donaties waren in 2019 € 19.200,00, in 2018 € 17.000,84, in 2017 € 15.250,42 en in 2016 
€ 12.500,00.


Tijdens de ontbijtsessie van de maand november wordt de jaarlijkse donatie in de vorm van een cheque, uitgereikt aan de huismanager van het Ronald McDonald Huis Leiden.