Disclaimer


De informatie die door de Stichting Ronald McDonald Business Breakfast Leiden (hierna te noemen: het RMBB) op haar website wordt aangeboden is met grote zorg samengesteld. Het RMBB controleert alle publicaties zeer zorgvuldig, zodat aangeboden informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk is.

Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan het RMBB niet garanderen dat de informatie op haar website altijd juist, actueel of volledig is. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Het RMBB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor informatie op websites waarnaar verwezen wordt.

Het RMBB behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

De bedragen en de bijbehorende voorbeelden die genoemd worden zijn bedragen van contributies c.q. donaties, waarmee wij schenkingen hebben kunnen realiseren met hulp van jouw (jaarlijkse) bijdrage. Jouw bijdrage komt ten goede aan hulp waar dit het hardst nodig is.

Mocht u in de berichtgeving op de website van het RMBB onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs dat u deze meldt bij de webredactie.