Bericht

Ontbijt bij De Clercq Advocaten in Leiden

28 februari 2019

Leiden

 

Impressie van de ochtend:  VIDEO
(m.d.a. Joost Kooreman)

 

Deze februari ochtend verzamelden de RMBB deelnemers zich vroeg bij De Clercq Advocaten en notarissen in Leiden en eenieder werd opgewacht door een enthousiast team van kantoormedewerkers. De ontvangst was hartelijk en de ontbijtruimte prachtig aangekleed. Bij binnenkomst draaide een PowerPoint presentatie over de HomeRide 2019 en het ontbijt was, naast de standaard broodjes koffie en thee, rijkelijk verzorgd.

Na het welkomstwoord nam Ernst van Win de honneurs over en informeerde de ontbijtgasten over de ins en outs van het kantoor. Medio dit jaar ondergaat het kantoor een ingrijpende verbouwing om daarna weer toekomst proof te zijn. Speciale aandacht werd gevraagd voor het aankomend Homeride 2019 evenement dat gaat plaatsvinden op 22 en 23 juni van dit jaar. Hiervoor is een team vanuit het RMhuis samengesteld waarin bestuursleden van het RMHuis zitten. De initiatiefnemer Edwin Ludwig heeft collega Ernst overgehaald om tenminste 60 km te gaan fietsen, en daar moet natuurlijk flink voor getraind gaan worden. We gaan het allemaal meemaken.

Dan neemt Joost Kokje, advocaat arbeidsrecht en medezeggenschap & pensioen bij De Clercq, het woord en houdt een verhandeling over de actuele arbeidskwestie bij Pickup, Uber en gelijke werkgevers. Zijn de opgeroepen werknemers/ZZP-ers nu wel of niet in loondienst en hoe goed/slecht is het met de voorwaarden gesteld. Een casus waaruit voor menig aanwezige werkgever lessen uit kunnen worden getrokken.

Speciaal aanwezig was Richard Jochems, voorzitter van Café De Derde Donderdag uit Leiden, beter bekend als CDDD. Namens haar leden vertelde hij dat de netwerkclub had besloten haar activiteiten te beëindigen. Als Stichting CDDD wilde men echter het batig saldo aan een goed doel schenken en daarvoor was het Ronald McDonald Huis Leiden bedacht. Richard overhandigde met een soepel verhaal een cheque van € 2.500,- waarmee het aanwezige management en bestuur blij verrast waren. Nancy Haanappel verzekerde Richard dat de donatie goed besteed zou worden.

Aansluitend kregen de geïntroduceerde bedrijven voor 1 minuut een platform om zich aan de aanwezigen voor te stellen.
Dit waren:

  • Manon Vonk van VonkFactor13 
  • Matthieu Slof van Laadpaal Direct
  • Jolanda Touw van Linea Directa
  • Kevin Schuyffel van That's Marketing          

Afsluitend verwijst voorzitter Danny Douwes naar de trend bij organisaties, waar de nadruk steeds meer komt te liggen op het versterken van teams, door de individuele skills goed op elkaar af te stemmen, waardoor teams in organisaties efficiënter en slagvaardiger worden onder het motto: “Geloof in de kracht van het individu, maar Vertrouw op de kracht van het team” 

 

Lees meer via:  LinkedIn