Bericht

Praktijkschool OCL Het Waterland

19 mei 2016

Leiden

 

Het Waterland biedt onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar, die niet in staat zijn onderwijs te volgen op een vmbo-school. Ons doel is om leerlingen hun talenten te laten ontdekken, zodat zij kunnen gaan werken of willen doorleren; zelfstandig en op eigen niveau kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven; en worden voorbereid op wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Hierbij gaan we natuurlijk uit van de mogelijkheden van de leerling!

 

Onderwijs op maat
Wij zijn een school, waar elke leerling uitgedaagd wordt om op het eigen niveau optimaal te presteren. We bereiken dat door stimulerend, praktisch ingericht onderwijs; groepen van tien tot veertien leerlingen; door aan elke groep een vaste coach te koppelen; en een gedegen zorgstructuur. De driehoek leerling-ouders-coach vormt een essentiële verbinding. Naarmate de leerling langer onderwijs volgt wordt de aandacht steeds meer gericht op zelfstandigheid en arbeidsperspectief.

Geen beelden gevonden.